maanantai 20. huhtikuuta 2009

Mukavasti mukautettavaa

Mukavasti mukautettavaa – Esteettömyys toiminta- ja asumisympäristössä

Kehitys- ja muiden vaikeavammaisten asumista edistetään laitoshoidon vähentämiseksi, tiedottaa ympäristöministeriö. Asumisen kehittämisen tavoitteena on siis yksilöllisen asumisen turvaaminen ja ihmisen henkilökohtaisiin tarpeisiin vastaaminen. Samaan aikaan puhutaan henkilökohtaisesta avusta, mikä liittyy vammaispalvelulain muuttumiseen. Keskusteluissa pohditaan sitä, mitä yksilöllisyys ja henkilökohtaisuus käytännössä tarkoittavat. Henkilökohtaista apua on määritelty kysymyssarjan avulla: mitä, miten, missä, milloin ja kuka? Henkilökohtaisessa avussa puhutaan avusta, jonka toinen ihminen toteuttaa. Tämä asettaa haasteita myös rakennus- ja asuntosuunnitteluun, toteutukseen ja ylläpitoon. Toimintaympäristö on alusta, jolla myös asuminen, asumista tukevat palvelut ja henkilökohtainen apu toteutetaan.

Euroopan tasolla toimintaympäristön esteettömyysominaisuuksista puhutaan ympäristön mukauttamisena. Mukauttamisen malliesimerkkinä voisi nostaa tarkasteluun tietotekniikan käyttöliittymät ja – ympäristöt. Jokainen tietokoneen käyttäjä voi tietyissä rajoissa muokata erilaisia asetuksia toimintansa mukaiseksi joko osaamisensa tai toimintatapojensa pohjalta. Samat muokattavat elementit pitäisi löytää myös rakennetusta ympäristöstä – toiminnan tai asumisen käyttöliittymistä. Ympäristön toiminnallisten ominaisuuksien arvioinnissa voisi käyttää myös kysymyssarjaa: mitä, miten, missä, milloin ja keiden kanssa?

Tänä päivänä on olemassa sekä osaamista että tekniikkaa, jolla näitä rakennetun ympäristön käyttöliittymiä voidaan mukauttaa toimijan taitoja ja toimintatapaa vastaavaksi. Tämä on todellinen haaste rakennuttajille, suunnittelijoille ja rakentajille. Ammattitaitoa mittaavaksi tekijäksi nousee osaaminen siitä, kuinka rakentamisen ja asumisen perusratkaisuihin sisällytetään mukautettavia ominaisuuksia.

Ominaisuuksia, joiden avulla rakennettuympäristö, tekniset järjestelmät ja kalusteet voidaan säätää toimijan yksilöllisiä tarpeita vastaavaksi. Kustannusten hallitsemiseksi ja tuotannon tehostamiseksi olisi ihanteellista saada erilaisia tuotepaketteja, jotka sisältävät mahdollisuuden yksilöllisiin säätöihin. Ympäristön toimivuuteen vaikuttavien ominaisuuksien säätämiseen, lisäämiseen, poistamiseen ja muutoksiin eli käyttöliittymän henkilökohtaiseen muokkaamiseen ilman massiivisia muutos- ja korjaustöitä. Käytännössä tämä tarkoittaisi erilaisten ominaisuuksien lisäämistä, korkeuksien säätämistä, erilaisten varusteiden asentamista, vaihtoehtoisia laitteita ja koneita, vaihdettavia pintamateriaaleja ja värejä, muutettavia heloja, lisättäviä tai poistettavia väliseiniä jne. – ja silti, pohjalla perusratkaisu, johon näitä henkilökohtaisia asetuksen muutoksia tehdään. Mukavasti mukautettavaa, kun käytössä on erilaisia apuvälineitä, tekniikoita ja toisen ihmisen apua.

On muistettava, että esteettömyys ei poista vammaisuutta eikä henkilökohtaisen avun tarvetta. Esteettömyys on kuitenkin asia, joka sekä mahdollistaa avun tehokkaan käyttämisen että muuttaa itsenäisen toimimisen ja avun tarpeen suhdetta. Esteettömyys koostuu edelleen kolmesta osa-alueesta: ympäristön esteettömyydestä, tarkoituksen mukaisista apuvälineistä ja toisen ihmisen avusta. Mukauttaminen on näiden kolmen osa-alueen yhteensovittamista ja toimijan itsenäisen toimimisen tukemista. Lisäksi esteettömyys luo ihmisille mahdollisuuden toimia tavalla, joka on hänelle tarkoituksen mukainen vamman, käytössä olevien apuvälineiden tai muuttuvan toimintakyvyn vuoksi.

RI Mervi Niemelä
puheenjohtaja, Esteettömyysyhdistys ry