tiistai 26. toukokuuta 2009

Jälkimietteitä esteellisestä seikkailusta

Suuret kiitokset sosionomiopiskelijoille!

Joensuun päättäjät testasivat kaupungin esteettömyyttä 12.5. järjestetyssä tilaisuudessa. Mukana olleena ja kutsuttuna vammaisena Esteettömyysyhdistys ry:n asiantuntijana voin oikaista lehtikirjoituksista tullutta vaikutelmaa siitä, että Esteellinen seikkailu – tilaisuus olisi ollut ”päättäjien leikkimistä”. Sitä se ei missään vaiheessa ollut.

Idea tapahtumaan lähti sosionomiopiskelijoilta, jotka olivat suunnitelleet sen omien vastaavien harjoitustensa jälkeen ja koska he halusivat laajentaa näkökulmaansa esteettömyyteen. Opiskelijat ottivat yhteyttä niin vammais- kuin esteettömyysyhdistyksiinkin, oltaisiinko tällaiseen tapahtumaan halukkaita lähtemään mukaan. Heille kuuluu suuri kiitos päivän onnistumisesta.

Kävimme läpi neljässä eri ryhmässä kävelemällä ja kelaamalla kaupungilla eri julkisia rakennuksia läpi. Kaikissa ryhmissä oli mukana kaksi kaupungin päättäjää, opiskelijoita ja yksi - kaksi meitä vammaisia henkilöitä asiantuntijoina. Kierrosta seuranneessa keskustelussa käsiteltiin esteettömyyttä kokonaisvaltaisena asiana. Puheenvuorossani toin esille koulutetut käyttäjäarvioijat esteettömyyskartoittamisen voimavarana. Muistutin päättäjiä myös vammaisjärjestöjen neuvottelukunnan ja vammaisneuvoston ehdottamasta vammaisasiamiehen /esteettömyysasiamiehen viran perustamisesta kaupunkiin. Asia kun näyttää unohtuneen kuntaliitosten taa piiloon.

Tällä tapahtumalla pyrittiin vaikuttamaan päättäjien yhä koveneviin asenteisiin vammaisuutta kohtaan. Esteettömyysyhdistys ry:n tehtävänä on yli toimijarajojen menevän esteettömyyden kehittäminen. Kiteytettynä tämä tarkoittaa: tietoa, vaikuttamista ja vuoropuhelua. Kaikki osapuolet – opiskelijat, päättäjät ja vammaisjärjestöjen edustajat – olivat tyytyväisiä Esteellinen seikkailu -tilaisuuden antiin. Varmasti jokainen osallistuja ymmärsi, että vähän aikaa pyörätuolia kokeilemalla ei voi tietää millaista on käyttää pyörätuolia vammautumisensa jälkeen. Tilaisuudessa käydystä keskustelustakin uskon jääneen päättäjille ajattelun aihetta.

Pitäisikin pohtia sitä, onko mahdollista synnyttää rakentavaa vuoropuhelua esteettömässä mielessä päättäjien ja kaupunkilaisten välille.


Salli Alajuuma
Käyttäjäarvioija

Mielipide on julkaistu sanomalehti Karjalaisessa.

tiistai 12. toukokuuta 2009

Käyttäjäarvioijan puheenvuoro

Tämä on Salli Alajuuman puheenvuoro sosionomi-opiskelijoiden järjestämässä tapahtumassa Päättäjien esteellinen seikkailu, joka järjestettiin Joensuussa tänään 12.5.2009.

Vuoropuhelun merkitys esteettömyyden edistämisessä

Esteettömyysyhdistys ry on perustettu 2005. Alun alkujaan perustimme yhdistyksen kokonaisvaltaisen esteettömyyden eteenpäin viejäksi ja kokemuksellisen tiedon eli käyttäjäarvioijien antaman palautteen hyödyntämiseksi. Käyttäjäarvioijatoiminta on edelleen ainutlaatuista - varsinkin, jos palaute annetaan suoraan tahoille, jotka suunnittelevat, rakentavat ja ylläpitävät rakennuksia, ympäristöjä ja palveluja.

 Meidän yhdistyksemme tehtävä on yli toimijarajojen menevän esteettömyyden kehittäminen. Siis kiteytettynä: tietoa, vaikuttamista ja vuoropuhelua.

Esteettömyys ajatuksena hajoaa. Se on hyvin monimuotoinen ja sen vuoksi kokonaisuutta on vaikea hallita. Jokainen katsoo asiaa omasta näkökulmastaan ja kaikesta syntyvä todellisuus on aivan muuta kuin esteettömyyttä. Lopputulos on kuin sillisalaattia. Pinnalta esteettömältä näyttävä onkin jotain muuta. Käyttäjille esteettömyys avautuu juuri näin. Joku kohta on suunniteltu ja rakennettu hyvin, mutta siihen ei pääse käsiksi koska esim. hissin lähiympäristö on esteellinen. Tyyliin; hissille päästäkseen täytyy nousta muutama porras.

Kaikki alkaa kaavoituksesta ja kunnallistekniikan suunnittelusta. Monien lautakunta ja valtuustokäsittelyjen jälkeen päästään vihdoin rakentamaan. Työntekijät vaihtuvat ja tekemisen mallit muuttuvat, kaikessa pitäisi olla yksi johtava teema. Esteettömyys.

Miten siihen päädytään? Koordinoiko tätä kukaan? Ei, koska esteettömyysasiamiestä ei ole. Vammaisjärjestöjen neuvottelukunta teki Joensuun kaupungille aloitteen esteettömyysasiamiehen viran perustamisesta, mutta tuo virka on yhä käsittelyssä. Milloin tähän kaupunkiin saadaan esteettömyysasiamies?

Samanlaisena voimavarana näen käyttäjäarvioijat esteettömyyskartoittamisessa. Tiivis koulutettu ryhmä käy läpi eri rakentamisen vaiheita ja kertoo huomaamistaan epäkohdista ennen kuin ne pääsevät murentamaan kokonaisvaltaista esteettömyyttä.
Käyttäjäarvioijat on koulutettu joukko ihmisiä, jotka joutuvat päivittäisessä elämässä kohtaamaan sen tosiasian ettei pääse, ei kuulu, eikä näe eikä tule huomioiduksi, koska ympäristö on esteellinen. Verkostoituminen auttaa monipuolistamaan kartoituksen tuloksen, esteettömyysraportin sekä käyttäjiä että rakentamisesta vastaavia tyydyttäväksi.

Kaupunkiin ovat sekä Vammaisjärjestöjen neuvottelukunta ja vammaisneuvosto ehdottaneet vammaisasiamiehen /esteettömyysasiamiehen viran perustamista. Näin on mainittu jopa Joensuun vammaispoliittisessa ohjelmassa. Asian pitäisi olla valmistelussa. Mutta jäikö se kuntaliitosten taa piiloon vaikka se piti ottaa puheeksi kuntaliitoksia tehtäessä? Muistaako sitä enää kukaan?

Vuodesta 2002 vuoteen 2004 kaupungissa toimi esteettömyyttä kartoittava käyttäjäryhmä osana Joensuu - älykkäästi esteetön liike- ja palvelukeskus –projektia. Mihin meidät on unohdettu? Meidän koulutustamme ei ole hyödynnetty eikä jo tekemiämme kartoituksia ole huomioitu. Kysynkin lopuksi, onko Joensuun kaupungin esteettömyyttä julkituova imago kuihtumassa kokoon?

Koska puheenvuoroni aihe oli vuoropuhelun merkitys esteettömyydessä, niin voinemme kaiketi yhdessä pohtia sitä onko mahdollista synnyttää rakentavaa vuoropuhelua esteettömässä mielessä päättäjien ja kaupunkilaisten välille?

Salli Alajuuma
Käyttäjäarvioija

lauantai 9. toukokuuta 2009

Avustajaviesti kulkee Haukiputaalta Helsinkiin

Marjut Korjola kuljettaa kesäkuun alussa avustajaviestin sähköpyörätuolilla ajaen Haukiputaalta Helsinkiin. Matkaa kertyy noin 650 km ja siihen menee 10 päivää. Matkan varrella Marjut kerää viestiin allekirjoituksia. Hän toteuttaa tempauksen yhteistyössä Kynnys ry:n ja Oulun läänin Lihastautiyhdistys ry:n kanssa.

Viestin teesit ovat:
  • Toimimme henkilökohtaisen avun takaamiseksi kaikille vaikeavammaisille ihmisille vamman tai sairauden laadusta riippumatta
  • Turvaamme lain takaaman avun kaikille niille, jotka apua tarvitsevat
  • Takaamme kaikille henkilökohtaista apua käyttäville mahdollisuuden käyttää perustettavien alueellisten avustajakeskusten palveluita
  • Tuemme vammaisten ihmisten omaa toimintaa vammaisten ihmisoikeuksien toteutumiseksi kaikilla käytettävissä olevilla keinoilla

Voit osallistua tempaukseen näin:
Allekirjoita avustajaviesti.
Mene kannustamaan Marjutia matkan varrella, mene matkaseuraksi.
Ryhdy tempauksen sponsoriksi.
Levitä tietoa avustajaviestistä.
Kerää allekirjoituksia.

Lisätietoa: Linkki avustajaviestin nettisivulle.

perjantai 8. toukokuuta 2009

Esteettömyyspalkintoja

Nyt toukokuun alussa on jaettu kaksi esteettömyyspalkintoa.

Pukkilan kunnan Hyvinvointikeskus Onni sai ARMI ry:n ja Invalidiliiton esteettömyypalkinnon. Palkinto myönnettiin, koska hyvinvointikeskuksen rakentamisessa on otettu hyvin huomioon esteettömyys ja muunneltavuus. Lisäksi keskus palvelee monipuolisesti kaikenikäisiä kuntalaisia.

Linkki Hyvinvointikeskus Onnin verkkosivulle.

Linkki Pukkilan kunnan tiedotteeseen.

Lisäksi ARMI:n ja Invalidiliiton palkintolautakunta jakoi kunniamaininnat. Esteetön matkakeskus -ohjeistus palkittiin matkakeskusten yhtenäisen visuaalisen ilmeen ohjeistuksesta ja Espoon vammaisneuvoston Rakennetaan kaikille -työryhmä palkittiin menettelytavasta rakennetun ympäristön esteettömyyden edistämiseksi.

Länsi-Suomen läänin vuosittainen esteettömyyspalkinto on myönnetty Kokkolan seurakuntayhtymälle, joka on edistänyt esteettömyyttä aktiivisesti.

Linkki Länsi-Suomen läänin tiedotteeseen.

Linkki Kokkolan seurakuntayhtymän verkkosivulle.


Onnea palkintojen saajille ja hyvää jatkoa esteettömyyden edistämiseen!

Esteettömyyskartoittajan peruskurssi alkaa syksyllä

Rakennetun ympäristön esteettömyyskartoitusta voi opiskella syksyllä 2009 Invalidiliiton ja Metropolia ammattikorkeakoulun järjestämällä peruskurssilla.

Koulutus on suunnattu rakennusinsinööreille, rakennusmestareille, arkkitehdeille, fysioterapeuteille ja toimintaterapeuteille. Erityisen hyvin koulutus soveltuu korjausrakentamisen parissa työskenteleville ja kuntoarvioitsijoille. Myös näiden alojen opinnoissa loppuvaiheessa olevat opiskelijat voivat osallistua koulutukseen.

Lisätietoja koulutuksesta löytyy Invalidiliitosta.

Linkki Invalidiliiton sivulle.