keskiviikko 21. syyskuuta 2011

Osatasa-arvorasismia?


Elämme tasa-arvoisessa yhteiskunnassa – vai elämmekö? Ymmärtääkseni tasa-arvon tulisi kuulua tasa-arvoisesti kaikille jopa toimintakykyyn katsomatta. Tasa-arvoisen yhteiskunnan tärkeimpiä ominaisuuksia on esteettömyys. Odotan innolla aikaa, jolloin tasa-arvo koskee myös vanhuksia ja vammaisia.

Pari esimerkkiä kulttuuripääkaupungistamme. Kulttuurikohteita kumpikin, vaikka eivät mitenkään liity Turku 2011 -säätiöön.

Erääseen museoon suunniteltiin ulkonäyttelyn laajennusta. Kookkaiden esineiden näkemiseksi tehtiin niiden ympäri sillat kolmeen kerrokseen. Toteuttajien mielestä tasa-arvo toteutui, kun alimmalle tasolle pääsi luiskaa pitkin, muille portaita. Alatasolta olisi nähnyt näyttelykohteiden kyljet, ei muuta.

Eräs taiteen parissa toimiva säätiö mielii historiallisten rakennustensa saneeraamista ja tehokkaampaa hyödyntämistä. Säätiön ja museokeskuksen mielestä tasa-arvoa on, että huonosti liikkuville riittää pääsy alimpaan kerrokseen. Pääsy yläkerran näyttelyihin ja konsertteihin ei ole tarpeellista. Olisiko se tasa-arvon liioittelemista?

Edellisessä tapauksessa rakennusluvan hakijat saatiin ymmärtämään, että hissi on tarpeen ja oikeudenmukaista. Tuhannet kävijät tulevat kiittämään. Jälkimmäisessä tapauksessa luvan hakija ei halua ymmärtää, että ratkaisun sisältämä ”osatasa-arvo” ei ole esteettömyyttä eikä oikeata tasa-arvoa.

Itseään fiksuina ja tasa-arvoa kannattavina pitävät ihmiset katsovat näköjään oikeudekseen päättää muiden, lähinnä toimintakyvyiltään rajoitettujen ihmisten, kuten vanhusten ja vammaisten, tasa-arvon määrästä. Luopuisivatko he osasta omaansa? Kysyn, eikö tämä jo vaikuta rasismilta – osatasa-arvorasismilta?


Kirjoittaja on
Heikki O Haulisto
Turun kaupungin esteettömyysasiamies

lauantai 26. maaliskuuta 2011

Osallistu esteettömyyden arviointiin Internetissä

Pääseekö sinne? -palvelussa voit itse arvioida erilaisten kohteiden esteettömyyttä. Muun muassa  Kynnys ry on mukana palvelun kehittämisessä.

Miten sinne pääsee? Pystynkö käyttämään tiloja? Onko siellä turvallista liikkua? Palvelu pyrkii keräämään ja jakamaan tietoa näihin kysymyksiin.

Palvelun avulla kerätään tietoa rakennetun ympäristön esteettömyydestä käyttäjänäkökulmasta. Arviointi perustuu omaan toimintakykyyn eikä edellytä rakennetun ympäristön esteettömyyden asiantuntemusta.

Arvioimalla kohteita olet mukana rakentamassa Suomi kaikille -sivuston tietopankkia erilaisten kohteiden esteettömyydestä.


Linkki palveluun:

www.paaseekosinne.fi


Linkki Suomi kaikille - sivustolle:


www.suomikaikille.fi

perjantai 25. maaliskuuta 2011

KUTSU: Sääntömäärinen kevätkokous 2011

Esteettömyysyhdistys ry:n sääntömääräinen kevätkokous 2011 pidetään

Aika: Perjantaina 29.4.2011 klo 13.00 alkaen.
Paikka: Vessel -keskus, kokoustila, Koulukatu 24 B 2, Joensuu.

Kokouksessa käsitellään sääntöjen 13 § määräämät asiat. Säännöt löytyvät kohdasta Tietoa yhdistyksestä.

Lisätietoja myös sähköpostitse: esteettomyysyhdistys (at) gmail.com

Tervetuloa!

-Hallitus-

keskiviikko 16. maaliskuuta 2011

Osallistu kansalaisopistojen esteettömyyskyselyyn

Esteettömyysyhdistystä on pyydetty tiedottamaan Kansalaisopistojen esteettömyyskyselystä.


Osallistu esteettömyyskyselyyn – voit voittaa arvonnassa 200 euroa!

Onko sinulla kokemuksia kansalaisopistosta? Esimerkiksi oletko osallistunut kansalaistopiston opintoryhmiin, yleisöluennoille tai muihin tapahtumiin? 

Vastaamalla kyselyyn autat selvittämään esteettömyyden toteutumista ja siihen liittyviä ongelmia kansalaisopistojen toiminnassa. Kyselyyn voi vastata 30.4.2011 saakka.

Kyselyyn toivotaan vastauksia vammaisilta, kuuroilta, erilaisilta oppijoilta (henkilöt, joilla oppimisen haasteita) sekä muilta sellaisilta henkilöiltä, jotka terveydentilansa, ominaisuutensa tai ympäristötekijöiden vuoksi kokevat esteettömyyden tärkeäksi. Vastaaminen vie aikaa noin 20 minuuttia. Kaikkien vastanneiden kesken arvotaan 200 euroa.

Kysely kuuluu Vapaan sivistystyön esteettömyys -tutkimukseen, jonka rahoituksesta vastaa opetus- ja kulttuuriministeriö. Tutkimusprojektia hallinnoi Kynnys ry, ja projektin johtajana toimii dosentti Matti Laitinen Helsingin yliopistosta.

Linkki kyselyyn:

Kansalaisopiston esteettömyyskysely

Lisätietoja kyselystä:

Liisa Suni
Turun yliopisto
satsun(at)utu.fi


lauantai 5. maaliskuuta 2011

Esteettömän rakennuksen esittely video: Iiris-keskus

Näkövammaisten palvelu- ja toimintakeskus Iiris-keskuksen rakentamisessa ja toiminnassa ei ole unohdettu esteettömyyttä.

Iiris-keskuksesta on julkaistu esittelyvideo Youtubessa. Videolla esitellään useita esteettömiä ratkaisuja ja keskuksen toimintaa.
Linkki videoon Youtubessa

Lisätietoja

Iiris-keskus, Näkövammaisten keskusliitto

perjantai 4. maaliskuuta 2011

Liikuntapaikkojen esteettömyys - Käyttäjien näkökulmaa

Kerroin täällä aiemmin ESTE-hankkeen kyselystä, jossa koottiin tietoja liikuntapaikkojen käyttäjiltä. Millaisia kuntoilu- ja liikuntamahdollisuuksia on tarjolla? Ovatko tilat ja palvelut jokaisen käytettävissä?

Nyt kyselyn tuloksia on julkaistu ESTE-hankkeen verkkosivuilla. Kyselyyn vastasi yhteensä 341 henkilöä. Kokosin tähän muutamia tuloksia arkkitehti Niina Kilpelän seminaariesityksen pohjalta.

  • Liikunnan harrastajille ennakkotieto on tärkeää. On tärkeä myös, että esteettömyydestä voi kysyä lisätietoja. Ennakkotietoa tarvitaan tilojen esteettömyydestä, parkkipaikan esteettömyydestä sekä julkisten kulkuyhteyksien esteettömyydestä.
  • Sekä sisäliikuntaan että ulkoliikuntaan kaivattiin enemmän esteettömiä tiloja ja mahdollisuuksia. Kyselyn johtopäätöksenä on, että nykyiset ulkoliikuntapaikat eivät vastaa käyttäjien tarpeisiin. Esteettömiä sisäliikuntatiloja tarvittaisiin enemmän ja monipuolisemmin. Esimerkiksi toivottiin enemmän mahdollisuuksia harrastaa keilailua, ampumista ja ratsastusta. 
  • Konkreettisia esteitä liikuntaharrastukselle ovat huono hengitysilma, puuttellinen opastus, esteet sisäänkäynnissä, liika taustamelu ja kaiku sekä wc:n,  pukuhuoneiden ja pesuhuoneiden ja parkkipaikkojen puutteet.
  • Pienissä kunnissa asuvien liikuntaharrastusta rajoittaa liikuntatilojen ja liikuntatarjonnan vähäisyys. Isoissa kunnissa liikuntaharrastusta rajoittaa henkilökohtaisen avustajan puuttuminen ja kyytien puuttuminen.
Yhteenveto tuloksista:
  • Kaikkien liikuntatilojen tulee olla esteettömiä. Ei riitä, että osa tiloista tehdään esteettömiksi. 
  • Esteettömyys on kokonaisuus, johon kuuluu tiedonsaanti ja varsinaiset toimintamahdollisuudet.
  • Esteettömyyttä tulee tarkastella monitahoisesti liikkumiseen, näkemiseen, kuulemiseen ja ymmärtämiseen liittyvänä kokonaisuutena.
Lisätietoja:
torstai 3. maaliskuuta 2011

Yksi kilpailu lisää - Ihana kamala teknologia

Valtion teknillinen tutkimuskeskus (VTT) on pyytänyt tiedottamaan tarinakilpailusta "Ihana kamala teknologia".

ET-lehden ja VTT:n kirjoituskilpailu aiheesta julkistettiin ET-lehden numerossa 4/2011, ja se on parhaillaan käynnissä 22.3. saakka. Kilpailussa haetaan hauskoja tai kamalia kokemuksia uuden laitteen käytöstä vuosien varrelta. VTT julkaisee kirjoitusten pohjalta yhteenvedon osana ihmisen ja teknologian vuorovaikutustutkimuksen kehitystyötä.

VTT toivoo mukaan mahdollisimman laajan joukon innokkaita kirjoittajia.

Lisätietoja kilpailusta:

ET-lehden verkkosivut

keskiviikko 2. maaliskuuta 2011

Tietoa viittomakielestä ja tulkkauksesta

Humanistinen ammattikorkeakoulu kouluttaa viittomakielen tulkkeja. Nyt Humak on perustanut blogin, jossa kouluttajat, toimijat ja kehittäjät kertovat alan kuulumisia.

Tulkin työtä voi kuvata sillan rakentamiseksi kahden kielen ja kahden kulttuurin välille. Blogin nimi on Alaviitteitä siltatyömaalta.

Blogista löysin mielenkiintoisen tiedon. Suomessa on julkaistu viittomakielten kielipoliittinen ohjelma viime vuonna. Ohjelman tavoitteena on vahvistaa viittomakielen asemaa, selkiyttää kysymystä viittomakielen omistajuudesta ja herättää keskustelua kielestä ja sen merkityksestä. Ohjelma on myös ajankohtainen tietopaketti viittomakielestä ja sen käytöstä sekä viittomakielisten yhteisöstä.

Lisätietoja:

Alaviitteitä siltayömaalta blogi - Humak

Suomen viittomakielten kielipoliittinen ohjelma - Kotimaisten kielten tutkimuskeskus

tiistai 1. maaliskuuta 2011

Ylellisyyttä arkeen - Apuvälineiden ideakilpailu

Ylellisyyttä arkeen!
 

Apuvälineiden ideakilpailu 2011 käynnistyy

Apuvälineiden ideakilpailussa haetaan tänä vuonna ylellisyyttä arkeen.  Tavoitteena on löytää arkeen mukavuutta ja ripauksen ylellisyyttä tuovia kodin apuvälineitä. Uusi, innovatiivinen apuväline on kaunis ja kotoisa ja helpottaa mahdollisimman laajan käyttäjäjoukon arkea.

Ehdotusten on oltava perillä 31.8.2011 mennessä.

Kilpailuehdotusten parhaimmistoa esitellään Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa 10.–12.11.2011 järjestettävillä Apuväline, Hyvinvointi & Koti 2011-messuilla.

Lisätietoa ja kilpailusäännöt löytyvät osoitteesta: www.apuvaline.info

maanantai 21. helmikuuta 2011

Me itse ry:n kannanotto: Laitos ei ole koti

Me itse ry on ottanut kantaa laitosasumisen purkamiseen.  Yhdistys on huolissaan siitä, muistetaanko kunnissa kenitysvammaisten ihmisoikeudet.

Kannaotossa sanotaan näin:

"On väärin, että jotkut kunnat suunnittelevat
yli 100 – 200 asukkaan kerrostaloja,
jonne vammaiset, vanhukset, päihdeongelmaiset
ja mielenterveysasiakkaat muuttaisivat asumaan."

Tämä on vastoin valtioneuvoston periaatetta, jonka mukaan kehitysvammaisten asuminen tulee järjestää pieniin, noin 5-10 henkilön yksiköihin.

Me itse ry muistuttaa, että kilpailutus ei saa mennä ihmisarvon edelle. Asumisessa tulee ottaa huomioon ihmisen näkökulma.

Lisätietoja
Me itse ry:n  kannanotto.

perjantai 18. helmikuuta 2011

Osallistu ja vaikuta Jyväskylässä - Kaupungin Kangas

Asuinalueen ideointi Jyväskylässä
Jyväskylässä alkaa entisen tehdasalueen muuttaminen asuinalueeksi. Suunnitteluun liittyy kansalaisten ideointiprojekti. Ideat tulee lähettää 15.3.2011 mennessä HUB Jyväskylälle.

Jos olet kiinnostunut osallistumaan Jyväskylän Kankaan alueen ideointiin, tutustu ohjeisiin Jyväskylän kaupungin verkkosivuilla.

Linkki ohjesivulle


Lisätietoa

Jyväskylän Kaupunkirakennepalveluiden Anne Sandelinin esitys ja muuta taustaa projektille HUB Jyväskylän nettisivuilla.

HUB Jyväskylä

torstai 17. helmikuuta 2011

Osallistu kevyen liikenteen arviointiin vastaamalla kyselyyn

Tampereen teknillinen yliopisto tutkii kävely- ja pyöräilyasioita 8 kaupungissa: Helsingissä, Tampereella, Porissa, Porvoossa, Hyvinkäällä, Lappeenrannassa, Jyväskylässä ja Oulussa.

Palautetta kaupungilla liikkumisesta voi nyt antaa näille kaupungeille nettikyselyssä. Kyselylomakkeeseen voit kirjoittaa myös omin sanoin palautetta. Tuo esiin esteettömyysnäkökulma ja anna palutetta. Vastausaikaa ei kerrota lomakkeessa, mutta Lappeerannan kaupungin tiedotteessa sanotaan, että aikaa on huhtikuun loppuun.

Linkki kyselyyn.

maanantai 7. helmikuuta 2011

Esteetön opiskelijavalinta on hyvä käytäntö

ESOK-hankkeessa kehitetty Esteetön opiskelijavalinta on todettu  hyväksi käytännöksi. Esteetön opiskelijavalinta on arvioitu, ja se on kuvattu Sosiaaliportin Hyvä käytäntö -sivustolla.

Terveyden - ja hyvinvoinnin laitoksen "hyvät käytännöt"  -toiminta edistää uuden tiedon ja osaamisen syntymistä ja leviämistä. ESOK-hankkeen suositukset opiskelijavalintaan ovat konkreettisia ja selkeitä.

Sosiaaliportti - Esteetön opiskelijavalinta


Tutustu opiskelijavalinnan suosituksiin ESOK-hankkeen sivuilla.
Esteetön opiskelijavalinta - suositukset

perjantai 4. helmikuuta 2011

Teknologian käytön etiikka

Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta (ETENE) on julkaissut kannanoton teknologian hyödyntämisen eettisistä kysymyksistä.

Lausunnossa kiinnitetään muunmuassa huomiota apuvälineisiin ja itsenäiseen suoriutumiseen. Kannanotossa korostetaan, että käyttäjiä, asiakkaita ja potilaita on kuultava ja heidän etunsa otettava huomioon, kun tehdään päätöksiä.

Linkki ETENEn tiedotteeseen.

Linkki ETENEn julkaisulistaan.

sunnuntai 23. tammikuuta 2011

Kohti esteetöntä tietoyhteiskuntaa

Liikenne- ja viestintäministeriön toimenpideohjelma esteettömän tietoyhteiskunnan edistämiseksi vuosille 2011-2015 on valmistunut. Toimenpideohjelma on julkaistu netissä. Toimenpideohjelman yhtenä tavoitteena on luoda koordinaatiota esteettömyystyöhön sekä laatia julkiselle sektorille esteettömyysopas. Julkisen hallinnon verkkosivujen esteettömyys kartoitetaan. Tutustu toimenpideohjelman tavoitteisiin ministeriön verkkosivuilla. 

Linkki liikenne- ja viestintäministeriön tiedotteeseen.

Linkki toimenpideohjelman sivulle.

ESKEn kannanotto julkisen liikenteen esteettömyyteen

Invalidiliiton Esteettömyyskeskus ESKE on ottanut kantaa julkisen liikenteen esteettömyyden edistämiseksi.

Vaikka esteettömyyden pitäisi olla jo itsestään selvä osa nykyaikaista julkista liikennettä, niin näin ei asia ole. Tasavertaisuus ei toteudu julkisen liikenteen saavutettavuudessa. Lausunnossa todetaan, että tietoa ja asiantuntemusta on, mutta sitä käytetä riittävästi, kun julkista liikennettä suunnitellaan.


Linkki ESKEn lausuntoon.