torstai 27. marraskuuta 2008

Hallitukselle laaditaan vammaispoliittinen ohjelma

Syyskuussa 2008 on käynnistetty hallituksen vammaispoliittisen ohjelman valmistelu. Yhtenä tavoitteena on varmistaa vammaisten henkilöiden oikeuksien toteutuminen käytännössä. Ohjelman valmistelusta tiedottaa valtakunnallinen vammaisneuvosto.

Lisätietoja
Linkki valtakunnallisen vammaisneuvoston sivuille.

tiistai 25. marraskuuta 2008

Syrjinnästä vapaa alue -kampanja

Nyt on organisaatioilla /työyhteisöillä mahdollisuus näyttävästi julistautua Syrjinnästä vapaaksi alueeksi. Näin on tehnyt muun muassa Sisäministeriö, jonka kampanjasta on kyse.

Julistautumislomakkeessa organisaatio muun muassa sitoutuu "kohtelemaan kaikkia asiakkaita ja henkilökuntaa yhdenvertaisesti riippumatta sukupuolesta, iästä, etnisestä alkuperästä, uskonnosta tai vakaumuksesta, mielipiteestä, terveydentilasta, vammaisuudesta tai seksuaalisesta suuntatumisesta" ja "ottamaan kaikki ilmoitukset ja epäilykset syrjinnästä vakavasti".

Kampanjalla tehdään tunnetuksi verkossa julkaistua materiaalipankkia yhdenvertaisuus.fi.
Materiaalipankissa tulee näkyvästi esiin etninen syrjintä, sillä yhdenvertaisuuslaissa puututaan vahvemmin nimenomaan etniseen syrjintään. Siitä huolimatta organisaatioiden julistautuminen syrjinnästä vapaaksi antaa tilaisuuden kiinnittää huomiota myös muihin syrjinnän syihin ja muun muassa esteettömyyteen tasavertaisuuden edistämisessä.

Esteettömyysyhdistys on mukana kampanjan kouluttajarekisterissä.

Lisätietoja sisäministeriön kampanjasta ja yhdenvertaisuus - materiaalipankista
yhdenvertaisuus.fi

Julistautuminen tapahtuu verkossa ja sieltä löytyy myös Syrjinnästä vapaiden alueiden lista.
julistautumislomake

Esteettömyyden kartoitusta vie eteenpäin ESKEH-projekti

Esteettömyyden arviointimenetelmän ja kartoituslomakkeen kehittäminen (ESKEH)

ESKEH on Invalidiliiton projekti, jossa esteettömyysyhdistys on yhteistyötahona. Projektipäällikkö Anna Ruskovaara esitteli projektia esteettömyysyhdistyksen syyskokouksen yhteydessä. Nyt noin parivuotinen projekti on päättymässä ja tulokset valmistuvat vuoden vaihteen jälkeen. Silloin julkaistaan opaskirja sekä kartoituslomake esteettömyyden kartoituksen avuksi.

Ensi vuonna käynnistyy avoimen ammattikorkeakoulun pilottikoulutus, joissa kartoitusta opiskellaan. Haaveena onkin saada esteettömyyden kartoittajalle auktorisointi ja että esteettömyyden kartoitus tehtäisiin rakennuksille kuntoarvion yhteydessä.

Mitä tarkoittaa esteettömyyden kartoitus käytännössä?

Kartoituksessa mitataan oppaan ohjeiden mukaan muun muassa tasoeroja, kulkuväylien leveyksiä, miten paljon voimaa tarvitaan oven avaamiseen. Mitattuja arvoja verrataan suositeltaviin ja määräysten mukaisiin arvoihin, jotka näkyvät kartoituslomakkeesta.

Kartoituksessa testataan induktiosilmukan toimivuus testilaitteella siis äänen kuuluvuus kuulolaitteen käyttäjälle esimerkiksi luentosalissa tai kokoushuoneessa. Kuuluvuuden testauksissa tuleekin usein esiin puutteita.

Kaikkea ei voida mitata, ja siksi kartoituksessa myös arvioidaan esteettömyyttä kartoittajan tekemien havaintoja avulla. Tämän takia koulutus on erityisen tärkeä. Esimerkiksi arvioidaan, miten hyvin vaaleiden ja tummien sävyjen vaihtelun avulla erottuu vaikkapa rapun reuna tai oven sijainti.

Kartoituksesta kirjoitetaan raportti, jossa annetaan toimenpide-ehdotuksia. Lopuksi raportti esitellään tilaajalle.

Linkki ESKEH-projektin nettisivulle.

sunnuntai 23. marraskuuta 2008

Syyskokouksen 22.11. kuulumisia

Estettömyysyhdistyksen syyskokous pidettiin eilen 22. marraskuuta Invalidiliiton uudessa esteettömässä toimitalossa Helsingissä. Kokouksen pääteemana oli ensi vuoden toiminnan suunnittelu.

Yhdistys toimii verkostomaisesti ja edelleen keskeisenä toiminnassa pidetään tiedottamista. Yhdistyksen rooli asiantuntijaverkostona, jonka kautta löytyy ammattitaitoisia ja osaavia esteettömyystoimijoita pyritään tuomaan aktiivisemmin esiin. Käyttäjäarvioijatoiminnan tunnettavuutta lisätään myös tiedottamisen avulla. Konkreettinen tehtävä on yhdistyksen nettisivujen ja esitteiden uusiminen.

Kokouksessa keskusteltiin messuille osallistumisesta yhdessä muiden esteettömyystyötä tekevien organisaatioiden ja projektien kanssa. Todettiin, että voimavarat kannattaa yhdistää messuosastojen toteuttamisessa.

Kokouksessa käsiteltiin myös ensi vuoden talousarvio ja henkilövalintoja. Hallituksen jäsenet ja varajäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi, ja nyt erovurossa olivat hallituksen puheenjohtaja sekä kaksi muuta hallituksen jäsentä. Hallituksen puheenjohtajana jatkaa seuravat kaksi vuotta Mervi Niemelä-Hytönen.

Kokouksen jälkeen tutustuttiin ESKEH-projektiin, jonka tuloksena on vuoden vaihteessa valmistumassa esteettömyyskartoitusopas ja tietenkin itse esteettömään toimitaloon. Usein esteettömyys tyrmätään kalliina vaihtoehtona rakentamisessa, mutta esteetön toimitalo on konkreettinen todiste näitä väitteitä vastaan. Esteetön toimitalo ei tullut kalliimmaksi kuin tavanomainen toimitalo.

Suuret Kiitokset Invalidiliitolle kutsusta sekä Kirstille, Harrille ja Annalle talon esittelystä! Kotimatkalla jo ensimmäisenä pohdittiin, miten päästäisiin testaamaan talon upea sauna.

ESKEH-projektin nettisivut

Esteettömän toimitalon nettisivu