perjantai 26. maaliskuuta 2010

Uusi esteettömyyshanke

Viime aikoina on tuntunut siltä, että tulee vain uutisia esteettömyyshankkeiden päättymisestä.

Tänään kuitenkin tuli uutinen uudesta noin parivuotisesta hankkeesta Keski-Pohjanmaalla. Hyvinvointia itsenäisesti toimien eli Hyvisto - hanke keskittyy asumiseen. Erityisen hyvä uutinen on se, että hanke on mukana Kokkolan asuntomessujen 2011 järjestelyissä.

Hankkeen omia nettisivuja en löytänyt, mutta pari uutista hankkeen käynnistymisestä on julkaistu verkossa.

Uutisia Hyvisto-hankkeesta.

Yleisradion juttu Hyvisto-hankkeesta.

Tiedote maakuntasivuilla Keski-Pohjanmaa.fi

torstai 25. maaliskuuta 2010

Helppo avata

Reumaliitolla on vaikuttamishanke Helppo pakkaus on ETU, jonka tavoitteena on vaikuttaa päivittäistavaroiden ja lääkkeiden pakkausten suunnitteluun. Tähän tavoitteeseen ei ole helppo päästä. Tieto siitä, millainen pakkaus on helppo avata, pitää saada vietyä käyttäjiltä pakkausteollisuuteen, kauppiaille ja suunnittelijoille. Käyttäjien ja suunnittelijoiden kesken tarvitaan vuoropuhelua.

Näillä keinoin hanke edistää esteettömyyttä:
  • Hanke kannustaa kuluttajia antamaan yrityksille palautetta. Sitä varten on kehitetty palautelomake.
  • Käyttäjätutkimuksessa on koottu tietoa siitä, millainen on helposti avattava pakkaus. Tutkimukseen osallistui heikkovoimaisia käyttäjiä.
  • Helppo avata - merkki voidaan myöntää pakkaukselle, joka todetaan avattavuustestissä helpoksi avata.
  • Hanke järjesti keksintökilpailun.

Lisätietoja löytyy hankkeen verkkosivuilta.

Helppo pakkaus on ETU - Easy to use.

lauantai 20. maaliskuuta 2010

Etäpalvelu, mitä se on?

Esteettömyysyhdistys on ehdottanut Kuntaliitolle laajempaa etäpalvelujen käyttöönottamista kuntien asiakaspalveluissa. Etätulkkaus helpottaa tulkkien saatavuutta ja asiointia monenlaisissa eri tilanteissa.

Miten tällainen etäpalvelu toimii?

Esteettömyysyhdistyksen syyskokouksessa marraskuussa 2009 kokeiltiin käytännössä etätulkkausta. Tulkki ei ollut kokouksessa paikanpäällä, vaan hänet nähtiin ja kuultiin videolta. Etätulkkaus toimi kokoukseen osallistujan näkökulmasta aivan yhtä hyvin kuin tulkki olisi ollut paikalla.

Tutustu etätulkkaukseen etätulkki.fi -sivustolla. Löydät sieltä esittelyvideon ja muuta tietoa etätulkkauksesta.

Lisätietoja etätulkkauksesta:

Etätulkki.fi

Etätulkkausta kehitetään Honkalampisäätiön Punos-hankkeessa (Puhevammaisten tulkkipalveluun nostetta)ja Esteettömyysyhdistys on yhteistyöverkostossa mukana. Punos-hankkeen etenemistä voit seurata hankkeen verkkosivuilla.

Lisätietoja Punos-hankkeesta:

Punos-hanke

keskiviikko 10. maaliskuuta 2010

Esteettisyysarvot eivät saa mennä yli ihmisoikeuksien

Esteettisyysarvot eivät saa mennä yli ihmisoikeuksien

”Talokaunotar kompastui esteettömyysmääräyksiin. Arabianrantaan tuleville taloille vaadi-taan useita esteettömiä sisäänkäyntejä ja lisää luiskia. Lain tiukka tulkinta yllätti rakennuttajan.”

Helsingin teollistuminen sai alkunsa, kuulemma, kun vuonna 1874 posliinituotteiden val-mistusta varten rakennettiin tehdasrakennukset alueelle, jota nykyisin kutsutaan Arabianrannaksi. Teollistumisen edellytyksiä ovat olleet kehittämistyö ja tekninen osaaminen. Arabianrannan historian ja Helsinki Kaikille -projektin toiminnan pohjalta on suorastaan häkellyttävää törmätä tapaan, jolla esteettömyyttä käsitellään ja siihen, miten siihen suhtaudutaan.

Olemme hämmästyneet siitä, miten omat asenteet naamioidaan toisten vetkuttelun
nimiin ja muita (pyörätuolinkäyttäjät) syyllistetään. Perusteluna käytetään tiukkaa lain tul-kintaa ja mahdottomia määräyksiä. Esteettömyyden toteutumiseksi yleisen ajatusmallin on muututtava. Ongelmana eivät ole apuvälineiden käyttäjät, ongelma on huonosti suunniteltu ympäristö, joka tukee yhdenlaisia toimijoita - keski-ikäisiä vammattomia ihmisiä, joilla ei ole käytössään apuvälineitä. Toimintaympäristö on käyttöliittymä. Toimivan käyttöliittymän pitää luoda käyttäjälle olosuhteet, joissa hän voi valita ympäristöstä toimintaansa tukevat elementit eli tekniset välineet, rakenteelliset ratkaisut ja toimintamallit. Toimintaympäristössä on oltava ominaisuuksia, joita käyttäjät voivat vapaasti ja omaehtoisesti valita oman toimintatapansa pohjalta - ei-vammaisina tai vammaisina ihmisinä. On aivan saman tekevää kutsutaanko tätä ympäristön ominaisuutta esteettömyydeksi vai toimivuudeksi.

Esteettömyys on hyvää suunnittelua, nykyaikaisen tekniikan tehokasta hyödyntämistä, kaikkien ihmisten kunnioittamista ja mahdollisuuksien luomista. Paljonko esteettömyys maksaa, riippuu siitä, huomioidaanko se etukäteen suunnittelussa vai jälkikäteen korjaustoimenpiteinä. Ihmisiä varten suunniteltu, rakennettu ja kunnossa pidetty ympäristö toimivuudellaan - tai toimimattomuudellaan kuvaa yhteiskunnan sivistys- ja kehitystasoa yksiselitteisesti. Kysymys on myös ihmisarvon ja ihmisoikeuksien kunnioittamisesta. Esteettistä ja esteetöntä on mahdollista rakentaa samanaikaisesti. Ne eivät ole toisiaan pois sulkevia.

RI Mervi Niemelä, puheenjohtaja , Esteettömyysyhdistys ry
ja
Sari Loijas, Valtakunnallisen vammaisneuvoston pääsihteeri