sunnuntai 23. tammikuuta 2011

Kohti esteetöntä tietoyhteiskuntaa

Liikenne- ja viestintäministeriön toimenpideohjelma esteettömän tietoyhteiskunnan edistämiseksi vuosille 2011-2015 on valmistunut. Toimenpideohjelma on julkaistu netissä. Toimenpideohjelman yhtenä tavoitteena on luoda koordinaatiota esteettömyystyöhön sekä laatia julkiselle sektorille esteettömyysopas. Julkisen hallinnon verkkosivujen esteettömyys kartoitetaan. Tutustu toimenpideohjelman tavoitteisiin ministeriön verkkosivuilla. 

Linkki liikenne- ja viestintäministeriön tiedotteeseen.

Linkki toimenpideohjelman sivulle.

ESKEn kannanotto julkisen liikenteen esteettömyyteen

Invalidiliiton Esteettömyyskeskus ESKE on ottanut kantaa julkisen liikenteen esteettömyyden edistämiseksi.

Vaikka esteettömyyden pitäisi olla jo itsestään selvä osa nykyaikaista julkista liikennettä, niin näin ei asia ole. Tasavertaisuus ei toteudu julkisen liikenteen saavutettavuudessa. Lausunnossa todetaan, että tietoa ja asiantuntemusta on, mutta sitä käytetä riittävästi, kun julkista liikennettä suunnitellaan.


Linkki ESKEn lausuntoon.