perjantai 27. elokuuta 2010

Suomen vammaispoliittinen (2010-2015) ohjelma on valmistunut

Ohjelman julkaisun nimi on "Vahva pohja osallisuudelle ja yhdenvertaisuudelle"

Sosiaali- ja terveysministeriön tiedotteessa kerrotaan, että vammaisten asemaa parannetaan konkreettisin toimin. Vammaispolitiikan painopiste on siirtynyt hoivasta ja hoidosta kohti ihmisoikeus- ja perusoikeusajattelua. Tämä näkyy myös vammaispoliittisessa ohjelmassa. Se koskee kaikkia hallinnonaloja ja tiedotteessa todetaankin, että kaikkialla hallinnossa toteutetaan vammaispolitiikkaa - joko paremmin tai huonommin.  Hyvää vammaispolitiikkaa on sellainen, jossa otetaan huomioon päätösten  ja toiminnan vaikutukset vammaisten ihmisten elämään. Tähän vammaispoliittinen ohjelma tähtää.

Oman toiminnan vaikutukset vammaisten ihmisten elämään jäävät meiltä erittäin usein huomaamatta.  Arkipäiväinen esimerkki on se, kun polkupyöriä usein pysäköidään luiskien päälle tai eteen. Tämä arkinen päätös voi vaikuttaa siihen, pääsekö toinen ihminen sisälle rakennukseen vai ei. Toivotaan, että ohjelman myötä julkisen hallinnon työstekijöiden ja päättäjien on helpompi tiedostaa omien päätösten ja toimenpiteiden vaikutuksia vammaisten ihmisten elämään, ja että myönteistä asennetta löytyy konkreettisiin toimiin esimerkiksi esteettömyyden toteuttamiseen.Lisätietoa:
Vammaispoliittisen ohjelman esittely STM:n verkkosivuilla 

Vanmmaispolittinen ohjelma Valtakunnallisen vammaisneuvoston verkkosivuilla 

tiistai 24. elokuuta 2010

Käyttäjäarvioijat vierailivat Kuopion asuntomessuilla

Esteettömyysyhdistyksen käyttäjäarvioijaryhmä vieraili 29.7. Kuopion asuntomessuilla. Vierailusta on tulossa raportti. Ryhmä, jossa oli mukana 5 käyttäjäarvioijaa ja 4 avustajaa, kävi tutustumassa ennakkotietojen perusteella helppokulkuisimpiin kohteisiin. Ryhmän näkökulmana oli apuvälineiden kanssa liikkuminen.

Asuntomessujen kohteista ryhmä oli saanut ennakkotietoa Savon Sanomien lehtijutusta. Siinä kerrotaan alueen haasteellisuudesta pyörätuolin käyttäjälle. Jutussa annetaan lista messujen yksikerroksisista kohteista, joihin pyörätuolin käyttäjän olisi mahdollista tutustua, jos sisäänpääsy järjestetään luiskalla.

Asuntomessuilla esteettömyys ei ole ollut teemana. Näin myös Kuopiossa. Kuopion asuntomessujen ohjeessa "Asuntomessut kaikille" vain 6 kohdetta 39:stä oli merkitty esteettömiksi, sillä ainakin rakennuksen ensimmäiseen kerrokseen oli järjestäjän mukaan pääsy pyörätuolin käyttäjillä.

Tämäkin osoittautui vierailun aikana liian optimiseksi. Vaikka rakennuksiin oli tehty messuvieraita varten väliaikaiset luiskat, niin asuntoihin ei päässyt sähköpyörätuolilla sisälle, sillä ulko-oven edessä ei ollut tilaa kääntää pyörätuolia. Sähköpyörätuolin käyttäjät pääsivätkin tutustumaan sisältä vain yhteen asuntoon.

Käyttäjäarvioijien yhtenä tavoitteena oli katsella asuntoja sillä silmällä, voisiko asunto olla toimiva koti pyörätuolin käyttäjälle. Useimmista asunnoista jäi mieleen monet portaat ja terassit, ylä- tai alakertaan vievät kapeat ja jyrkät portaat, ja pihojen tasoerot ja katujen korkeat reunakivet. Liikkuminen pyörätuolilla on alueella erittäin haasteellista ja useille mahdotonta tai turvatonta ilman avustusta. Ryhmä arvioi, että alueella alempana sijaitsevien rivitalojen asunnoista voisi saada asunnonmuutostöiden jälkeen toimivia koteja.

Raporttia vierailusta valmistellaan ja se julkaistaan täällä myöhemmin.

Lisätietoa

Asuntomessujen Esteettömyys asuntomessuilla -tiedote.

Savon Sanomien artikkeli: Pyörätuolilla pääsee useimpiin messukoteihin