tiistai 16. marraskuuta 2010

VAILLINAINEN ESTEETTÖMYYS ON OSA KESKENERÄISTÄ YHDENVERTAISUUTTA

Esteettömyysyhdistys ry
Syyskokous 2010

Kannanotto
13.11.2010

VAILLINAINEN ESTEETTÖMYYS ON OSA KESKENERÄISTÄ YHDENVERTAISUUTTA

Yhdenvertaisuussuunnitelmien laadintaohjeiden mukaan viranomaisten tulisi panostaa esteettömyyteen ja saavutettavuuteen tekemällä esteettömyysselvityksiä. Useasta näkökulmasta tehtävä esteettömyyskartoitus tuottaa konkreettista tietoa siitä, millaisiin toimenpiteisiin on ryhdyttävä ympäristön toimivuuden ja esteettömyyden parantamiseksi.
Esteettömyysyhdistys ry:n jäsenet ovat törmänneet siihen, että tavanomaiseen elämään kuuluvia toimia ei voi suorittaa toimivuuden, saavutettavuuden ja esteettömyyden puutteiden vuoksi. Toimivuuden ja saavutettavuuden parantamiseksi Esteettömyysyhdistys ry esittää seuraavaa:
  1. perustetaan valtakunnallinen esteettömyysasiamiehen tehtävä. Asiamiehen tehtävänä on koordinoida ja organisoida valtakunnallisen ja kunnallisen esteettömyystyön yhdenmukaistamista ja viedä esteettömyysasiaa käytäntöön muun muassa ministeriöiden kautta.  
  2. esteettömyyttä ohjaavaa lainsäädäntöä ja mitoitusta on täsmennettävä ja tarkennettava nykyaikaisen lainsäädännön ja yhteiskuntakehityksen tasolle ja
  3. esteettömyystieto pitää sisällyttää kaikkeen perus-, lisä- ja täydennyskoulutukseen.

ESTEETTÖMYYSYHDISTYS RY