maanantai 21. helmikuuta 2011

Me itse ry:n kannanotto: Laitos ei ole koti

Me itse ry on ottanut kantaa laitosasumisen purkamiseen.  Yhdistys on huolissaan siitä, muistetaanko kunnissa kenitysvammaisten ihmisoikeudet.

Kannaotossa sanotaan näin:

"On väärin, että jotkut kunnat suunnittelevat
yli 100 – 200 asukkaan kerrostaloja,
jonne vammaiset, vanhukset, päihdeongelmaiset
ja mielenterveysasiakkaat muuttaisivat asumaan."

Tämä on vastoin valtioneuvoston periaatetta, jonka mukaan kehitysvammaisten asuminen tulee järjestää pieniin, noin 5-10 henkilön yksiköihin.

Me itse ry muistuttaa, että kilpailutus ei saa mennä ihmisarvon edelle. Asumisessa tulee ottaa huomioon ihmisen näkökulma.

Lisätietoja
Me itse ry:n  kannanotto.

perjantai 18. helmikuuta 2011

Osallistu ja vaikuta Jyväskylässä - Kaupungin Kangas

Asuinalueen ideointi Jyväskylässä
Jyväskylässä alkaa entisen tehdasalueen muuttaminen asuinalueeksi. Suunnitteluun liittyy kansalaisten ideointiprojekti. Ideat tulee lähettää 15.3.2011 mennessä HUB Jyväskylälle.

Jos olet kiinnostunut osallistumaan Jyväskylän Kankaan alueen ideointiin, tutustu ohjeisiin Jyväskylän kaupungin verkkosivuilla.

Linkki ohjesivulle


Lisätietoa

Jyväskylän Kaupunkirakennepalveluiden Anne Sandelinin esitys ja muuta taustaa projektille HUB Jyväskylän nettisivuilla.

HUB Jyväskylä

torstai 17. helmikuuta 2011

Osallistu kevyen liikenteen arviointiin vastaamalla kyselyyn

Tampereen teknillinen yliopisto tutkii kävely- ja pyöräilyasioita 8 kaupungissa: Helsingissä, Tampereella, Porissa, Porvoossa, Hyvinkäällä, Lappeenrannassa, Jyväskylässä ja Oulussa.

Palautetta kaupungilla liikkumisesta voi nyt antaa näille kaupungeille nettikyselyssä. Kyselylomakkeeseen voit kirjoittaa myös omin sanoin palautetta. Tuo esiin esteettömyysnäkökulma ja anna palutetta. Vastausaikaa ei kerrota lomakkeessa, mutta Lappeerannan kaupungin tiedotteessa sanotaan, että aikaa on huhtikuun loppuun.

Linkki kyselyyn.

maanantai 7. helmikuuta 2011

Esteetön opiskelijavalinta on hyvä käytäntö

ESOK-hankkeessa kehitetty Esteetön opiskelijavalinta on todettu  hyväksi käytännöksi. Esteetön opiskelijavalinta on arvioitu, ja se on kuvattu Sosiaaliportin Hyvä käytäntö -sivustolla.

Terveyden - ja hyvinvoinnin laitoksen "hyvät käytännöt"  -toiminta edistää uuden tiedon ja osaamisen syntymistä ja leviämistä. ESOK-hankkeen suositukset opiskelijavalintaan ovat konkreettisia ja selkeitä.

Sosiaaliportti - Esteetön opiskelijavalinta


Tutustu opiskelijavalinnan suosituksiin ESOK-hankkeen sivuilla.
Esteetön opiskelijavalinta - suositukset

perjantai 4. helmikuuta 2011

Teknologian käytön etiikka

Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta (ETENE) on julkaissut kannanoton teknologian hyödyntämisen eettisistä kysymyksistä.

Lausunnossa kiinnitetään muunmuassa huomiota apuvälineisiin ja itsenäiseen suoriutumiseen. Kannanotossa korostetaan, että käyttäjiä, asiakkaita ja potilaita on kuultava ja heidän etunsa otettava huomioon, kun tehdään päätöksiä.

Linkki ETENEn tiedotteeseen.

Linkki ETENEn julkaisulistaan.