perjantai 27. elokuuta 2010

Suomen vammaispoliittinen (2010-2015) ohjelma on valmistunut

Ohjelman julkaisun nimi on "Vahva pohja osallisuudelle ja yhdenvertaisuudelle"

Sosiaali- ja terveysministeriön tiedotteessa kerrotaan, että vammaisten asemaa parannetaan konkreettisin toimin. Vammaispolitiikan painopiste on siirtynyt hoivasta ja hoidosta kohti ihmisoikeus- ja perusoikeusajattelua. Tämä näkyy myös vammaispoliittisessa ohjelmassa. Se koskee kaikkia hallinnonaloja ja tiedotteessa todetaankin, että kaikkialla hallinnossa toteutetaan vammaispolitiikkaa - joko paremmin tai huonommin.  Hyvää vammaispolitiikkaa on sellainen, jossa otetaan huomioon päätösten  ja toiminnan vaikutukset vammaisten ihmisten elämään. Tähän vammaispoliittinen ohjelma tähtää.

Oman toiminnan vaikutukset vammaisten ihmisten elämään jäävät meiltä erittäin usein huomaamatta.  Arkipäiväinen esimerkki on se, kun polkupyöriä usein pysäköidään luiskien päälle tai eteen. Tämä arkinen päätös voi vaikuttaa siihen, pääsekö toinen ihminen sisälle rakennukseen vai ei. Toivotaan, että ohjelman myötä julkisen hallinnon työstekijöiden ja päättäjien on helpompi tiedostaa omien päätösten ja toimenpiteiden vaikutuksia vammaisten ihmisten elämään, ja että myönteistä asennetta löytyy konkreettisiin toimiin esimerkiksi esteettömyyden toteuttamiseen.Lisätietoa:
Vammaispoliittisen ohjelman esittely STM:n verkkosivuilla 

Vanmmaispolittinen ohjelma Valtakunnallisen vammaisneuvoston verkkosivuilla