tiistai 26. toukokuuta 2009

Jälkimietteitä esteellisestä seikkailusta

Suuret kiitokset sosionomiopiskelijoille!

Joensuun päättäjät testasivat kaupungin esteettömyyttä 12.5. järjestetyssä tilaisuudessa. Mukana olleena ja kutsuttuna vammaisena Esteettömyysyhdistys ry:n asiantuntijana voin oikaista lehtikirjoituksista tullutta vaikutelmaa siitä, että Esteellinen seikkailu – tilaisuus olisi ollut ”päättäjien leikkimistä”. Sitä se ei missään vaiheessa ollut.

Idea tapahtumaan lähti sosionomiopiskelijoilta, jotka olivat suunnitelleet sen omien vastaavien harjoitustensa jälkeen ja koska he halusivat laajentaa näkökulmaansa esteettömyyteen. Opiskelijat ottivat yhteyttä niin vammais- kuin esteettömyysyhdistyksiinkin, oltaisiinko tällaiseen tapahtumaan halukkaita lähtemään mukaan. Heille kuuluu suuri kiitos päivän onnistumisesta.

Kävimme läpi neljässä eri ryhmässä kävelemällä ja kelaamalla kaupungilla eri julkisia rakennuksia läpi. Kaikissa ryhmissä oli mukana kaksi kaupungin päättäjää, opiskelijoita ja yksi - kaksi meitä vammaisia henkilöitä asiantuntijoina. Kierrosta seuranneessa keskustelussa käsiteltiin esteettömyyttä kokonaisvaltaisena asiana. Puheenvuorossani toin esille koulutetut käyttäjäarvioijat esteettömyyskartoittamisen voimavarana. Muistutin päättäjiä myös vammaisjärjestöjen neuvottelukunnan ja vammaisneuvoston ehdottamasta vammaisasiamiehen /esteettömyysasiamiehen viran perustamisesta kaupunkiin. Asia kun näyttää unohtuneen kuntaliitosten taa piiloon.

Tällä tapahtumalla pyrittiin vaikuttamaan päättäjien yhä koveneviin asenteisiin vammaisuutta kohtaan. Esteettömyysyhdistys ry:n tehtävänä on yli toimijarajojen menevän esteettömyyden kehittäminen. Kiteytettynä tämä tarkoittaa: tietoa, vaikuttamista ja vuoropuhelua. Kaikki osapuolet – opiskelijat, päättäjät ja vammaisjärjestöjen edustajat – olivat tyytyväisiä Esteellinen seikkailu -tilaisuuden antiin. Varmasti jokainen osallistuja ymmärsi, että vähän aikaa pyörätuolia kokeilemalla ei voi tietää millaista on käyttää pyörätuolia vammautumisensa jälkeen. Tilaisuudessa käydystä keskustelustakin uskon jääneen päättäjille ajattelun aihetta.

Pitäisikin pohtia sitä, onko mahdollista synnyttää rakentavaa vuoropuhelua esteettömässä mielessä päättäjien ja kaupunkilaisten välille.


Salli Alajuuma
Käyttäjäarvioija

Mielipide on julkaistu sanomalehti Karjalaisessa.

Ei kommentteja: