perjantai 4. maaliskuuta 2011

Liikuntapaikkojen esteettömyys - Käyttäjien näkökulmaa

Kerroin täällä aiemmin ESTE-hankkeen kyselystä, jossa koottiin tietoja liikuntapaikkojen käyttäjiltä. Millaisia kuntoilu- ja liikuntamahdollisuuksia on tarjolla? Ovatko tilat ja palvelut jokaisen käytettävissä?

Nyt kyselyn tuloksia on julkaistu ESTE-hankkeen verkkosivuilla. Kyselyyn vastasi yhteensä 341 henkilöä. Kokosin tähän muutamia tuloksia arkkitehti Niina Kilpelän seminaariesityksen pohjalta.

  • Liikunnan harrastajille ennakkotieto on tärkeää. On tärkeä myös, että esteettömyydestä voi kysyä lisätietoja. Ennakkotietoa tarvitaan tilojen esteettömyydestä, parkkipaikan esteettömyydestä sekä julkisten kulkuyhteyksien esteettömyydestä.
  • Sekä sisäliikuntaan että ulkoliikuntaan kaivattiin enemmän esteettömiä tiloja ja mahdollisuuksia. Kyselyn johtopäätöksenä on, että nykyiset ulkoliikuntapaikat eivät vastaa käyttäjien tarpeisiin. Esteettömiä sisäliikuntatiloja tarvittaisiin enemmän ja monipuolisemmin. Esimerkiksi toivottiin enemmän mahdollisuuksia harrastaa keilailua, ampumista ja ratsastusta. 
  • Konkreettisia esteitä liikuntaharrastukselle ovat huono hengitysilma, puuttellinen opastus, esteet sisäänkäynnissä, liika taustamelu ja kaiku sekä wc:n,  pukuhuoneiden ja pesuhuoneiden ja parkkipaikkojen puutteet.
  • Pienissä kunnissa asuvien liikuntaharrastusta rajoittaa liikuntatilojen ja liikuntatarjonnan vähäisyys. Isoissa kunnissa liikuntaharrastusta rajoittaa henkilökohtaisen avustajan puuttuminen ja kyytien puuttuminen.
Yhteenveto tuloksista:
  • Kaikkien liikuntatilojen tulee olla esteettömiä. Ei riitä, että osa tiloista tehdään esteettömiksi. 
  • Esteettömyys on kokonaisuus, johon kuuluu tiedonsaanti ja varsinaiset toimintamahdollisuudet.
  • Esteettömyyttä tulee tarkastella monitahoisesti liikkumiseen, näkemiseen, kuulemiseen ja ymmärtämiseen liittyvänä kokonaisuutena.
Lisätietoja:
Ei kommentteja: