torstai 18. syyskuuta 2014

Esteet luovat toiseutta ja riippuvuuttaEsteettömyyden sisäistäminen ja sen kokonaisvaltaisuuden ymmärtäminen on todella haastava juttu. Esteettömyyden tarkka määritteleminen on mahdotonta, koska esteettömyys on ympäristön (rakennetun ympäristön, tiedon ja toimintatapojen) ominaisuus, jonka pitäisi tukea myös vammaisten tai apuvälinettä käyttävien ihmisten omaehtoista ja itsenäistä toimintaa. Esteettömyys (tai esteellisyys) itse asiassa kuvaa yksilön ja ympäristön välisen suhteen toimivuutta. Helppoa kuin heinänteko, eikö vain?


Kokemukseni mukaan suurin osa suomalaisista kannattaa esteettömyyttä. sen ymmärtäminen on kuitenkin työlästä. Riikka Hänninen on kirjoittanut Näkövammaisten Airut-lehdessä (16.9.2014) oivallisesti toiseuden tunteesta. Vammaisen ihmisen tunne siitä, että olen ulkopuolinen, jopa omassa elämässään. Kokemus syntyy, kun esteelliset toimintatavat ja asiat saavat ymmärtämään, ettei vain pysty – ei vain pysty.


Esteet korostavat toistakin inhimillisen elämän osa-aluetta: riippuvuutta toisista ihmisistä. Apuvälineitä käyttävien ihmisten riippuvuuden toisten ihmisten avusta – ja hyvöntahtoisuudesta. Silloin, kun ympäristö ei tue ja luo toimintamahdollisuuksia, syntyy riippuvuutta toisista ihmisestä. Apua tarvitaan monissa arkipäivän yksikertaisissa asioissa, kuten oven avaamisessa. Tämän on todennut muun muassa Yle Puheen Iltapäivän #ihmistestissä toimittaja Salla Vuolteenaho.


Siispä määrittelisin esteettömyyden syvimmän olemuksen seuraavasti: Esteettömyys on keino/väline, jolla tuetaan jokaisen ihmisen osallistumista ja osallisuutta – tekemistä ja mukana olemista ihmistä kunnioittaen ja arvostaen. 


Ei esteettömyys sen kummempi juttu ole!

Mervi Valta
projekti-insinööri

Ei kommentteja: