tiistai 25. marraskuuta 2008

Syrjinnästä vapaa alue -kampanja

Nyt on organisaatioilla /työyhteisöillä mahdollisuus näyttävästi julistautua Syrjinnästä vapaaksi alueeksi. Näin on tehnyt muun muassa Sisäministeriö, jonka kampanjasta on kyse.

Julistautumislomakkeessa organisaatio muun muassa sitoutuu "kohtelemaan kaikkia asiakkaita ja henkilökuntaa yhdenvertaisesti riippumatta sukupuolesta, iästä, etnisestä alkuperästä, uskonnosta tai vakaumuksesta, mielipiteestä, terveydentilasta, vammaisuudesta tai seksuaalisesta suuntatumisesta" ja "ottamaan kaikki ilmoitukset ja epäilykset syrjinnästä vakavasti".

Kampanjalla tehdään tunnetuksi verkossa julkaistua materiaalipankkia yhdenvertaisuus.fi.
Materiaalipankissa tulee näkyvästi esiin etninen syrjintä, sillä yhdenvertaisuuslaissa puututaan vahvemmin nimenomaan etniseen syrjintään. Siitä huolimatta organisaatioiden julistautuminen syrjinnästä vapaaksi antaa tilaisuuden kiinnittää huomiota myös muihin syrjinnän syihin ja muun muassa esteettömyyteen tasavertaisuuden edistämisessä.

Esteettömyysyhdistys on mukana kampanjan kouluttajarekisterissä.

Lisätietoja sisäministeriön kampanjasta ja yhdenvertaisuus - materiaalipankista
yhdenvertaisuus.fi

Julistautuminen tapahtuu verkossa ja sieltä löytyy myös Syrjinnästä vapaiden alueiden lista.
julistautumislomake

Ei kommentteja: